182 статья административного кодекса

Оглавление:

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері громадського порядку (див. коментар до ст. 173).

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.12.1994 р. № 4004-ХІІ органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані: здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти): 1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури; 3) готелів і гуртожитків; 4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; 5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

Передбачені частинами 2, 3 та 4 цієї статті вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень; 3) попередження та(або) ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій; 4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 9) випускання салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

У ст. 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ зазначено, що дозволи на гранично допустимі рівні шуму, що утворюється стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо, видаються в порядку, встановленому цим Законом. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров’я людини.

Шум — це рівень звуку, який змінюється в часі. Припустимі рівні шуму, що проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх і внутрішніх джерел, і припустимі рівні шуму на території житлової забудови визначаються санітарними нормами припустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови.

Санітарні норми не поширюються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії, зали театрів і кінотеатрів, концертні і спортивні зали й ін.).

Санітарні норми є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами й організаціями, що проектують, будують і експлуатують житлові, громадські будинки і промислові підприємства, розробляють проекти планування, забудови і реконструкції міст та інших населених пунктів, житлових районів, мікрорайонів, кварталів, а також організаціями, що проектують, виготовляють транспортні засоби, технологічні устаткування промислових, енергетичних і комунально-побутових підприємств і установок, інженерне устаткування будинків і побутові прилади.

Місцем вчинення правопорушення є населені пункти та громадські місця. Населеним пунктом є міста, селища міського типу, населені пункти сільської місцевості. Визначення громадського місця див. коментар до ст. 173.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення можуть бути громадяни та посадові особи.

Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 182. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или в интересах иных лиц, если это деяние не содержит признаков уголовного наказуемого деяния, –

влекут штраф на физическое лицо в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмисот месячных расчетных показателей.

Сноска. Статья 182 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2017 № 127-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Добавить комментарий к ст.182 Кодекс РК Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V

Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного жизни

1. Незаконные сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, — Наказываются штрафом от ‘пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительнымы работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. То же действия, совершенные повторно, или если они причинили Существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, — наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до ‘пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Примечание. Существенным вредом в этой статье, если он заключается в причинение материального ущерба, Считается вред, Который в сто и более раз превышает Необлагаемый минимум доходов граждан.

1. В соответствии со ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

2. Объ объектом преступления является право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

3. Предметом преступления являются конфиденциальная информация о лице. Конфиденциальной информацией закон признает сведения, находящиеся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических лиц и распространяются по их желанию в согласовании с предусмотренным ими условий. Содержание такой информации составляют сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну (в частности, информация об образовании, семейный положение, религиозность, состояние здоровья «я, дата и место рождения, имущественное положение и другие персональные данные в лицо). Во частной жизнью лица понимается сфера жизнедеятельности Отдельной личности, которая включает в себя н ‘связки лица с другими людьми, ее частные дела, семейные отношения и т.д., то есть все, что связано ‘связано с его образом жизни и не имеет публичного характера. Личную тайну составляют сведения о частной жизни конкретного лица, это лицо желает сохранить в тайне от других лиц. Такими сведениями могут быть сведения о его здоровье ‘я, интимная жизнь (в частности наличие внебрачных интимных отношений), хобби, особенность семейных отношений (рождение вне брака ребенка и т.д.). Семейная тайна — сведения о частной жизни члена (членов) Отдельной семь ‘и или несколько семей, Которые он (они) хотят сохранить в тайне от посторонних лиц.

Закон обязательства’ связывает определенные категории лиц хранить в тайне сведения о граждан, Которые стали им известны в связи ‘Связи с осуществлением профессиональной или служебной деятельности, а также определяет определенные виды сведений, Которые не подлежат разглашению. Так, не подлежат разглашению сведения, касающиеся врачебной тайны, денежных вкладов, прибылей от Предпринимательское деятельности, усыновления, переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, кроме случаев, предусмотренных законом. Не могут быть разглашены сведения, касающиеся личной жизни человека, собранные в результате оперативно-розыскной деятельности. Закон предусматривает право физического лица на тайну о состоянии своего здоровья «я факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также в сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Отдельно составляют тайну и сообщаются Лишь лицам, подавших заявление о регистрации брака, результаты медицинского обследования таких человек.

Конфиденциальной быть не может признаваться информация, которая ранее была обнародовано путем публикации, сообщения в средствах массовой информации или иным способом.

Следует иметь в виду, что по закону информация с ограниченным доступом может быть распространена без согласия ее владельца, если эта информация является общественно значимой, то есть если она является предметом общественного интереса и если право общественности знать эту информацию преобладает над правом ее владельца на ее защиту. Распространение такой информации, которая является конфиденциальной, НЕ образует состава преступления, предусмотренном ст. 182.

4. С о ‘Объективной стороны нарушение частного жизни заключается в неправомерно вмешательстве в личную или семейную жизнь лица, нарушении тайны личной или семейной жизни, Которые могут проявится в следующих формах:

1) незаконные сбор конфиденциальной информации о лице

2) незаконное хранение такой информации

3) незаконное ее использование

4) незаконное распространение конфиденциальной информации о лице

5) распространение ее в публичной выступлении, произведении, публично демонстрируется, или в средствах массовой информации.

Все эти действия образуют состав преступления, предусмотренном ст. 182, только в случае, если они осуществляются без согласия лица, которого они касаются.

Сбор конфиденциальной информации в лицо предусматривает получения их в любой способ, в т.ч. путем похищения. Если сбор таких сведений было соединен с нарушением неприкосновенности жилища или нарушением тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфное и другой корреспонденции, Которые передаются средствами связи ‘связи или через компьютер ‘Компьютер, содеянное следует квалифициров 11pt; font-family: «Arial», «sans-serif ‘»> Во хранением такой информации понимается ее сохранения и накопления в определенном месте на любых носителях (бумажных, электронных, видео и т.д.). Незаконным следует признавать и хранения собранной в установленном законом порядке информации более сроки, определенные законом (например, это касается сохранения оперативно-розыскных дел, в которых может содержаться информация о лице, собранная в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности).

Использование конфиденциальной информации в лицо — это пользование виновным по собственному усмотрению сведениям, Которые составляют личную или семейную тайну лица, для удовлетворения определенной потребности или получения определенной выгоды. Незаконным является использование сведений о дате и месте рождения, место жительства, данных в паспорте лица без его согласия для заполнения соответствующих ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ документов или документов по референдуму (например, для оформления подписных листов).

Во распространения конфиденциальной информации о лице следует понимать сообщение любым способом (устно, письменно, печатными способом, с помощью компьютерной ‘ютерной сети т.д.) такой информации неопределенно числу лиц (хотя бы одному человеку).

Публичное выступление — Это выступление на мероприятиях публичного характера (собрании, конференциях, ‘съездах, митингах, симпозиумах, круглых столах и т.д.).

Распространение ее в произведении, публично демонстрируется, означает сообщение конфиденциальной информации в лицо в плакатах, лозунгах, картинах, фотографиях и т.д., Которые выставлены (вывешены) для публичного ознакомления, демонстрация видеокассеты и т.п.. Публичная демонстрация произведения предполагает его публичное одноразовое или многократное представление публике в помещении (в месте), в котором присутствуют или могут присутствовать лица, НЕ принадлежащие к обычно кругу одной семьи ‘и или близких знакомых этой семьи’ и. Подробнее о понятии произведение см.. комментарий к ст. 176. Под распространения такой информации в средствах массовой информации следует понимать публичное сообщение ее в прессе (газетах, журналах, бюллетенях), с помощью других средств массовой информации (радиовещание, телевидение и т.д.).

незаконные сбор, хранение, использование или распространение указанной информации в лицо будут тогда, когда они осуществляются с нарушением установленного законом порядка. Распространение ее в публичной выступлении, произведении, публично демонстрируется, или в средствах массовой информации является незаконным всегда, когда это осуществляется без согласия лица, которого она касается. НЕ являются незаконным сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице, которое осуществляется в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. К ним относятся, например, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации в лицо в порядке, предусмотренном законом: 1) в процессе расследования уголовного дела, 2) в ходе оперативно-розыскной или разведывательной деятельности, 3) для проверки фактических данных об организованной преступности 4) в случае введения военного или чрезвычайного положения. Определенные сведения о лице без его согласия собираются под время привлечения ее к административной, гражданско-правовой ответственности, в связи ‘связи с осуществлением воинских учета военнообязанных’ связанных, учета лиц, являются возбудителями инфекционных и других опасных для населения заболеваний, человек, освобожденных из мест лишение свободы, регистрационно учета физических лиц, учета, осуществляется в пределах разрешительной системы и т.п..

В Некоторых случаях для распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия образует состав второго, чем предусмотрен ст. 182 преступления (например, преступлений, предусмотренных статьями 132, 189, 232, 330, 381, 386). Если незаконное использование конфиденциальной информации образует состав второго преступления (например, подделку документов), совершенное требует квалификации по совокупности преступлений.

Это преступление по своей конструкции является формальным и Считается оконченным с момента совершения описанных в ст. 182 действий. Причинение в результате его совершения общественно опасных последствий находится за пределами состава преступления, предусмотренном ст. 182. При наличии оснований такие последствия могут Получить дополнительную уголовно-правовую оценку по соответствующей статьям особенной части УК.

5. Сб «объект преступления общий.

Нарушение неприкосновенности частной жизни должностным лицом с внедрением предоставленных ему власти или служебного положения, если оно прикрыла Существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, образует совокупность преступлений и требует квалификации по статьям 182 и 364 или 365.

6. С субъект Объективной стороны преступление характеризуется умыслом.

В случае, когда неприкосновенность частной жизни было Возбуждено должностным лицом в результате служебной халатности, то при наличии для этого оснований совершенное может быть квалифицировано по ст. 367 (425).

Конституция Украины (статьи 32, 34).

Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28 декабря 1960 (статьи 20, 27, 64, 65, 68, 69, 691, 185, 217 — 222).

Семейный кодекс Украина от 10 января 2002 г. (ст. 30).

Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 года (ст. 270, 286, 302 — 307).

Закон Украина & quot ; Об оперативно-розыскной деятельности » от 18 февраля 1992 г. (статьи 8, 9).

Закон Украины » Об информации » от 2 октября 1992 г. (статьи 1, 2, 9, 10, 12, 20, 23, 29, 30, 31, 37, 46).

Закон Украины » О разведывательных органах Украины » от 22 марта 2001 г. (ст. 5).

Закон Украины » Об авторском праве и смежных правах » в редакции от 11 июля 2001 г. (ст. 1).

Решение конституционного Суда Украины по делу гражданина К.Г. Устименко N 5-зп от 30 октября 1997

Решение конституционного Суда Украина в деле о распространении сведений N 8-рп от 10 апреля 2003

Постановление Пленума Верховного Суда Украины N 7 от 28 сентября 1990 » О применении судами законодательства, регулирующего защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций » (п. 3).

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)

182 статья административного кодекса

Весна — время мартовских котов, первоапрельских розыгрышей и майских демонстраций. Одним словом, — сезон шумный. Но коты, в отличие, например, от субъектов хозяйственной деятельности, за нарушение тишины и спокойствия никакой ответственности, кроме, разумеется, моральной, не несут. Всем остальным любителям высоких тонов приходится шуметь по правилам. Разумеется, эти правила прежде всего касаются клубов, кафе, ресторанов, строительных организаций и прочих зажигательных заведений. Тем не менее, забивать в стену гвозди нам тоже, оказывается, приходится в соответствии с настоятельными “рекомендациями” законодателей.

Санкции, ожидающие нарушителей, в частности, изложены в ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и в Законе Украины от 24.02.1994 г. № 4004-ХП “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” (далее — Закон № 4004). Однако в минувшем году депутаты решили подкорректировать названные документы и наступить шуму “на горло”. В результате 3 июня 2004 года Президент подписал Закон Украины от 03.06.20-04г. №1745-IV “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся защиты населения от воздействия шумов”, вступивший в силу 26 июня 2004 года. Который сам по себе в тот момент наделал шума и, как это обычно бывает с творениями наших депутатов, породил целый ворох противоречий. Согласно ст. 182 КУоАП “нарушение требований законодательства относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности — от пятнадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан”.

Прошлогодние изменения в ст. 24 Закона № 4004 ввели в нашу жизнь такое понятие, как “защищенные объекты”. Тот факт, что какое-либо помещение или территория отнесены к категории “защищенных объектов”, означает, что в этих местах “органы исполнительной власти я местного самоуправления, предприятия, организации и граждане обязаны принимать меры по недопущению на протяжении суток превышения уровней шума, установленных санитарными нормами” (ст. 24 указанного Закона), Напомним, что к защищенным объектам, согласно ст.24, относятся:

— жилые дома и прилежащие территории;

— лечебные, санитарно-курортные учреждения, дома-интернаты, учреждения образования, культуры;

— отели и общежития;

— расположенные в пределах населенных пунктов учреждения общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса;

— другие здания и сооружения, где постоянно или временно находятся люди (смею предположить, что к ним логично отнести вообще почти все, что имеет четыре стены, — прим. автора);

— парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых домов.

Согласно той же ст. 24 уровень шума на перечисленных объектах не должен превышать санитарных норм, установленных для соответствующего времени суток. Так, в ночное время (с 22.00 до 8.00) во всех этих местах нам запрещено громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств. Иными словами на законодательном уровне нам запрещено слушать по ночам громко говорящие радио и телевизор или громко поющий магнитофон (!). Кроме того, проведение на защищенных объектах ремонтных работ, сопровождаемых шумом (а какой же ремонт без этого), в рабочие дни в ночное время (с 22.00 до 8.00) запрещено, а в праздничные и выходные — круглосуточно. Ко всему прочему владелец или арендатор помещения, который замыслил ремонт, обязан сообщить о своих планах ближайшим соседям. С согласия жителей прилегающих квартир ремонтировать помещения можно и в праздничные или нерабочие дни. В Законе № 4004 не сказано, в какой форме необходимо получить указанное согласие (письменно или устно). Однако, если вы, например, выкупили цокольный этаж жилого дома под магазин и собираетесь всерьез и надолго взяться за его благоустройство, имеет смысл заручиться письменным согласием жильцов. Особенно это актуально, если учесть штрафы, предусмотренные законодательством за “нарушение тишины”, о которых еще будет сказано ниже.

Напомним также, что перечисленные правила не распространяются на:

— проведение в закрытых помещениях любых видов деятельности, которые сопровождаются шумом, при условии, что исключается проникновение шума в прилегающие помещения, в которых постоянно или временно находятся люди;

— проведение в закрытых помещениях любых видов деятельности, которые сопровождаются шумом при условии, что исключено проникновение шума за пределы помещений;

— предупреждение и/или ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций;

— оказание неотложной помощи, предупреждение или прекращение правонарушений;

— предупреждение краж, пожаров, а также выполнение заданий гражданской обороны;

— проведение сборов, митингов, демонстраций, походов, других массовых мероприятий, о которых своевременно информированы органы исполнительной власти или местного самоуправления;

— работы оборудования и механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность жилых и гражданских зданий, при условии принятия неотложных мер по максимальному ограничению проникновения шума в прилегающие помещения, в которых постоянно или временно находятся люди;

— празднование установленных законом праздников и нерабочих дней, дней города, других праздников согласно решению городского совета, проведение спортивных состязаний;

— проведение салютов, фейерверков, других мероприятий с использованием взрывных веществ и пиротехнических средств в запрещенное время по согласию с уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном правилами соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

Однако самое интересное начинается в части Закона № 4004, посвященной штрафным санкциям, которые ожидают нарушителей тишины и спокойствия. Закон Украины от 03.06.2004г. №1745-IV “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите населения от воздействия шума” дополнил часть вторую статьи 46 пунктом “е”, согласно которому за нарушение требований относительно поддержания тишины и ограничений определенных видов деятельности, которые сопровождаются шумом, установленных ст.24 Закона № 4004, предприятие, учреждение, организация, гражданин-субъект хозяйственной деятельности платит штраф в размере от пятидесяти до четырехсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае же, если предприятие, учреждение, организация или гражданин-субъект хозяйственной деятельности не прекратили нарушения после применения финансовых санкций, то они платят штраф в размере 100% стоимости реализованной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг. Вернемся к ст. 182 КУоАП (см. выше). В ней речь идет о гораздо более щадящих суммах (за нарушение законодательства о защите населения от вредного воздействия шума нарушителю грозит максимум лишь до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Учитывая, что в правовой иерархии кодекс стоит выше закона, то в особо тяжелых случаях с крокодильими санкциями, предусмотренными пунктом “е” ст.46 Закона № 4004, полагаю, можно и поспорить. Или как минимум пошуметь.

“Экспресс законодательных и нормативных актов”, № 21 (491), 23 мая 2005г.
Подписной индекс 40783

Вопросы применения ст. 182 КоАП Украины

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)

Данный факт вызова милиции был зарегистрирован и по нему будет проводиться проверка, результатом которой станет либо отказной материал, либо Вас привлекут к административной ответственности по указанной статье, если в Ваших действиях усмотрят признаки состава данного административного правонаршения. Т.е. громко или нет играла музыка после 22.00 часов уже будете решать не Вы, а сотрудники милиции. Впредь, будьте осмотрительнее, включая музыку в ночное время.

Да, в каждом населённом пункте «режим тишины» определяется постановлением горсовета. Обычно это время с 23.00 до 6.00 часов. С этим постановлением ознакомлены все участковые инспекторы милиции, так как они составляют административные материалы по данной статье.