Позовна заява про стягнення боргу до господарського суду

Позовна заява про стягнення боргу до господарського суду

ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення 112061,13 грн. заборгованості за виконані роботи

14.07.2007 р. між позивачем (підрядник) та відповідачем (замовник) укладений договір підряду за № 00/06 від 14.06.2007 р. на виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єкті. За умовами договору відповідач, як замовник, зобов’язаний оплатити виконані ремонтно-будівельні роботи протягом 3-х банківських днів з моменту підписання акту про виконані роботи; при цьому датою виконання робіт вважається дата, вказана у відповідному акті.

24.07.2007 р. на виконання договору від 14.06.2007 р. № 14/06 сторонами підписаний акт виконаних робіт № 1 на суму 200480,80 грн. Акт підписаний сторонами без зауважень.

За виконані роботи відповідач розрахувався частково, сплативши 127140,00 грн. Станом на день звернення до суду розмір основної заборгованості складає 73340,80 грн.

Порядок розрахунку за виконані роботи визначено пунктом 3.1 договору, за умовами даних застережень (замовник) —

ВАТ «П» зобов’язаний провести всі розрахунки на протязі 3-х банківських днів після підписання акту про виконання ремонтно-будівельних робіт. Втім, розрахунки за виконані роботи в повному обсязі не були проведені. Заявлена претензія про проведення розрахунків за виконані роботи від 20.05.2008 р. залишена без відповідного реагування.

За змістом ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Отже, відповідач своїми діями щодо не проведення розрахунку за виконання роботи порушує як умови договору так і застереження визначенні цивільним кодексом щодо належного та добросовісного виконання зобов’язання, по договору, що є результатом неотримання коштів в сумі 73340,80 грн.

Розділом 5 договору № 14/06 від 14.06.2007 р. (п.5.1) передбачена відповідальність (у вигляді пені) за неналежне виконання грошових зобов’язань в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості. Облікова ставка Національного банку України за даний період складає 12 %.

Таким чином, розмір пені за неналежне виконання зобов’язання складає 73340,80 х 24 % : 365 : 100 % х 332 (дні прострочення) = 16009,04 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Індекс інфляції за період липень 2007 — травень 2008 складає 128,24 %.

Розмір заборгованості з врахуванням інфляції складає 94053,67 грн., сума інфляційних втрат складає 20712,87 грн. Сума 3% річних за цей період складає 1998,42 грн. (73340,80 грн. х 3% х 332/100 % = 1998,42 грн.) Таким чином, розмір суми, належної до стягнення складає 112061,13 грн. (73340,80 (заборгованість) + 16009,04 (пеня) + 20712,87 (інфляційні) + 1998,42 (3 % річних) = 1 12061,13).

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або за своєї ініціативи, має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливе виконання рішення господарського суду. Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується: накладенням арешту на майно або грошові суми, які належать відповідачеві: забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Оскільки сума позову є досить значною, а відповідач ігнорує свій обов’язок з погашення заборгованості, тобто діє недобросовісно, є підстави вважати що при невжитті заходів по забезпеченню позову виконання рішення буде утруднено.

Враховуючи вимоги ст.ст. 525, 526, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 80, 67, 44 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Позов задовольнити.

3. Стягнути з Відкритого акціонерне товариство «П» (поштова адреса, розрахунковий рахунок) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «С» (поштова адреса, розрахунковий рахунок/суму 112061,13 грн., з яких 73340,80 грн. — основна заборгованість, 16009,04 грн. — пеня, 20712,87 грн. — інфляційні втрати, 1998,42 грн. — 3 % річних.

4. Судові витрати покласти на відповідача.

5. В порядку підготовки справи до розгляду вжити заходи до забезпечення позову, наклавши арешт на рахунок відповідача (Р/р 00000000 в філії банку «П» в м. Києві, МФО 000000) в межах 112061,13 грн.

1) Докази сплати державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

2) Докази направлення позовної заяви відповідачу, оскільки документи, що долучені до позовної заяви, наявні у відповідача.

3) Копія договору № 14/06 від 14.06.2007 р.

4) Копія акту приймання виконаних робіт № І.

5) Копія локального кошторису.

6) Копія претензії № 7 від 20.05.2008 р.

7) Копія претензії № 8 від 20.05.2008 р.

8) Копія статуту TOB «С».

9) Копія свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

Позовна заява про стягнення заборгованості

У цивільних та господарських правовідносинах, між сторонами виникають ситуації, коли у однієї сторони виникає заборгованість перед іншою. Нажаль бувають і такі випадки, коли боржник не бажає повертати борг. Саме у таких ситуаціях, цивільним та господарським правом передбачено звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Треба зауважити, що перш ніж подавати до суду позов, варто спробувати досягти домовленості з боржником про повернення боргу, ще на досудовому етапі. В господарському праві, зазвичай, сторони домовляються про реструктуризацію боргу, чи його повернення частинами. Про це ж можуть домовитися й фізичні особи. І тільки у разі, коли така домовленість не була досягнута, варто звертатися до суду.

Кількість правовідносин з яких може виникати спір про наявність боргу, а отже і вимога однієї сторони до іншої цю заборгованість сплатити/повернути, можуть бути різні. У цивільних правовідносинах це може бути:

  • Позичання грошей в однієї особи іншою;
  • Зобов’язання сплатити якусь суму за надану послугу, чи передане у користування майно;
  • Несплачені кошти за аліменти;
  • Певна грошова сума, яку одна особа має сплатити іншій на підставі рішення суду;
  • Повернення кредиту до банку, чи повернення банком суми вкладу, тощо.

У господарських правовідносинах це будь-які заборгованості, кредити чи позики, що виникають між суб’єктами господарювання, або у визначених законом випадках між суб’єктом господарювання та державними установами чи іншими особами.

У цивільних правовідносинах, найчастіше, договір між сторонами укладається у усній формі, рідше, у вигляді розписки чи договору, у залежності від конкретного випадку. В такій ситуації, сам процес аргументації наявності боргу є дуже складним та спірним.

У господарському праві, що регулює відносини між юридичними та фізичними особами підприємцями, все значно простіше, адже між сторонами в обов’язковому порядку укладається письмовий договір, в якому прописуються випадки виникнення, та порядок стягнення заборгованості. Це спрощує процес аргументування позову.

При складенні позовної заяви, рівно як при складенні претензії, треба бути дуже уважними до деталей. Важливо точно вказати всі документи, що являють собою підстави для появи боргу, точний обґрунтований розмір заборгованості, якщо потрібно, розрахувати розмір штрафних санкції, вказати усі необхідні статті діючого законодавства. Додати до позову усі наявні документи, що підтверджують заборгованість. Крім того, варто відмітити відомості про досудове врегулювання спору.

Нагадаємо, що при господарському провадженні, після складання заяви, її копію з усіма додатками необхідно направити відповідачу. Після чого, позивач має надати документ про їх відправку до суду. А при цивільному, примірник документів відповідачу направляє суд. Отже у цивільному провадженні потрібно додати до оригіналу позову таку кількість копій до суду, скільки у справі сторін.

При подачі позову про стягнення заборгованості, важливо керуватися ключовою для нього нормою, а саме статтею 625 ЦК України. Вона встановлює, що неможливість виконання боржником грошових зобов’язань, не звільняє його від обов’язку повернення боргу. При чому, це стосується будь-яких зобов’язань, починаючи від обов’язку сплатити за куплений товар чи найм житла і закінчуючи поверненням позики.

Також у цій статті зазначено, що особа, яка прострочила виконання грошових зобов’язань, має сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від суми, що була прострочена. Це не стосується тих випадків, коли інший розмір процентів не встановлюється окремо законом, або умовами договору.

Підкреслимо, що усі ці проценти, боржник має сплачувати лише на вимогу кредитора. Тобто, якщо боржник поверне сам борг, а особа якій його повертають не виставить вимоги сплати процентів, борг буде вважатися погашеним.

У випадках, коли позов про стягнення заборгованості стосується питань позики, треба звернути увагу на статтю 1049 ЦК України, в якій регламентований обов’язок повернення позичальником позики.

В господарському процесі при подачі позову, окрім ст. 625 ЦК України, треба спиратися на ст. 193 та 231 ГК України. Перша регулює загальні умови виконання господарських зобов’язань, а друга регулює розмір та принципи розрахунку штрафних санкцій.

Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості (боргу)

Зміст позовних заяв про стягнення заборгованості, може мати відмінності від представленого зразка нижче, адже кожен окремий позов складаєтья спеціально під кожну окрему ситуацію.

Позовна заява про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки внаслідок не виконання грошового зобов»язання

Опубліковано Степан Ковальчук чт, 04/11/2013 — 15:17

До Господарського суду м. Києва

АДРЕСА_1-В.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»,

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю

«ОСОБА_1»,

місце знаходження: АДРЕСА_3

Ціна позову: 146 018 грн. 59 коп.

П О З О В Н А З А Я В А

Про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д внаслідок не виконання грошового зобов’язання.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» — Постачальником та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» — Покупцем, 19 серпня 2011 року був укладений договір постачання товару за № XXX/Д.

У відповідності до п. п. 1.1., 1.2. договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д, Постачальник приймає на себе зобов’язання виконати поставку мінібарів, відповідно до специфікації та вихідних даних для замовлення мінібарів, які є невід’ємною частиною даного Договору. Покупець зобов’язаний прийняти товар належної якості та оплатити їх вартість згідно умов даного Договору.

Як передбачено Специфікацією, яка є додатком № X до Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д та становить невід’ємну частиною договору поставки, підписану сторонами, позивач зобов’язаний передати у власність відповідачу за плату товар, а саме мінібари РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 373 004 грн. 80 коп. та здійснити доставку товарів, вартість якої становить 5 000 грн.. Загалом, як передбачено специфікацією, сторони домовились, що вартість товару з доставкою, включаючи податок на додану вартість, становить 453 605 грн. 76 коп.

Таким чином, кожна із сторін, уклавши вказаний вище договір поставки товарів, взяла на себе зобов’язання, а саме позивач поставити товар, а відповідач оплатити його в порядку та на умовах визначених вказаним вище договором.

У відповідності до п. п. 3.1., 3.2. Договору Поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, загальна вартість по цьому Договору включає в себе вартість товару, вартість доставки Покупцю (в т.ч. вартість перевезення, страхування, імпортних митних зборів, завантаження та розвантаження, а також інші витрати, пов’язані з виконанням даного Договору). Загальна вартість встановлюється в гривнях та дорівнює 453 605 грн. 76 коп., в тому числі ПДВ – 20 %.

Згідно п. 2.1. Договору поставки, Постачальник зобов’язаний здійснити поставку товару протягом 90 календарних днів з дня перерахування Покупцем на поточний рахунок Постачальника грошових коштів, передбачених п. 3.4. цього Договору.

Як передбачено п. 3.4. Договору поставки, Покупець сплачує Постачальнику авансовий платіж в розмірі 70 % від Загальної вартості Договору протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, а саме грошову суму коштів у розмірі 317 524 грн. 03 коп.

В зв’язку з цим, відповідачем дійсно було належним чином виконано, покладене на нього п. 3.4. договору поставки, грошове зобов’язання по сплаті авансового платежу в рахунок поставки товару, який 19 серпня 2011 року перерахував на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» грошову суму коштів у розмірі 317 524 грн. 03 коп., що становить 70 від Загальної вартості Договору поставки.

Позивач, в свою чергу, на виконання своїх зобов’язань передбачених п. 2.1. Договору, протягом 90 календарних днів з моменту перерахування відповідачем авансового платежу, здійснив поставку товарів, а саме мінібарів РВ-40, в кількості 181 шт. як передбачено специфікацією та вихідними даними для замовлення, що є невід’ємними частинами Договору поставки.

У відповідності до п. 2.5. Договору поставки, під час підписання видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару уповноваженими представниками Сторін проводиться перевірка по кількості та задонської якості одержаного матеріалу. Покупець зобов’язаний підписати Акт або надати постачальнику письмову мотивовану відмову від його підписання із зауваженнями по якості.

Доказом виконання позивачем взятих на себе зобов’язань щодо поставки товарів у кількості та належній якості, що складає предмет Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, є підписаний між позивачем та відповідачем 28 листопада 2011 року Акт № ОУ-0000502 здачі – приймання робіт (надання послуг), на підставі якого позивач здійснив поставку відповідачу товарів та їх доставку, у кількості та якості, що зазначено в специфікації, яка є невід’ємною частиною договору поставки.

Крім того, позивачем 28 листопада 2011 року була видана видаткова накладна № РН-000158 на поставку товарів згідно Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д — мінібарів РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 453 605 грн. 76 коп., яка була підписана уповноваженою особою відповідача, ОСОБА_2 Олександрівною, яка діяла на момент підписання на підставі Довіреності від 28 листопада 2011 року за № XX, на отримання вказаних вище товарів. Крім того, відповідач, підписавши Акт приймання-передачі товару, зазначив у ньому та підтвердив, що не має жодних претензій до позивача з приводу, кількості, якості та комплектності поставленого товару – мінібарів.

Таким чином, на підставі Акту № ОУ-0000502 здачі – приймання робіт (надання послуг) від 28 листопада 2011 року та видаткової накладної № РН-000158 від 28 листопада 2011 року, позивач передав у розпорядження відповідача, а відповідач отримав у власність товари — мінібари РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 453 605 грн. 76 коп., виконавши вимоги п. п. 2.5., 4.2.3. Договору поставки.

В свою чергу, відповідач, у відповідності до п. 3.4. Договору поставки, зобов’язаний сплатити Постачальнику (позивачу) остаточний платіж в розмірі 30 % від Загальної вартості Договору протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару, який складає грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп.

Однак, відповідач не виконав належним чином умови договору поставки в частині повної оплати вартості поставленого Товару, в порядку та на умовах передбачених п. п. 3.1, 3.2., 3.5. Договору поставки та Специфікації, не сплативши остаточну грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., починаючи з 28 листопада 2011 року по день звернення з цим позовом до суду, що потягло за собою не виконання грошового зобов’язання відповідачем, внаслідок чого у нього виник борг в сумі 136 081 грн. 73 коп.

136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості за поставлений товар) = 453 605 грн. 76 коп. (ціна товару, що передбачена договором поставки) – 317 524 грн. 03 коп. (сплачений відповідачем авансовий платіж за поставку товару).

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Також, як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Як передбачено ч.6 ст. 265 ГК України, до відносин поставки, не врегульованих ГК України, застосовуються відповідні положення ЦК України про договір купівлі-продажу.

Згідно ч.1 ст. 691 ЦК України, покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу.

Більш того, ч.1 та ч.2 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього. Покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

При таких обставинах, відповідач не виконав належним чином своє грошове зобов’язання в строки та в розмірі передбаченому п. п. 3.1, 3.2., 3.5 договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, за поставлений товар – мінібарів, внаслідок чого не сплатив за нього остаточну грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., а тому необхідно стягнути її як заборгованість по оплаті за поставлений товар.

В зв’язку з наведеними вище обставинами, з метою безпосереднього врегулювання спору, позивач неодноразово звертався до відповідача з претензіями в усній формі про наявність в нього заборгованості у розмірі 136 081 грн. 73 коп. внаслідок невиконання грошового зобов’язання по оплаті за поставлений товар, яку необхідно сплатити в найкоротші строки. Однак, відповідач на час звернення з цим позовом не повідомив позивача про результати розгляду претензій, та не задовольнив обґрунтовані вимоги позивача щодо сплати боргу за поставлений товар у розмірі 136 081 грн. 73 коп.

Крім того, у відповідності до п. 8.1. договору поставки, у випадку несвоєчасної оплати згідно договору, покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення оплати.

Згідно ч. 1 та ч.3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Як передбачено ч.2 ст. 550 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

У відповідності до ч.6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

За таких умов, з підстав викладених вище в актах законодавства України, випливає, що пеня як штрафна санкція застосовується за не виконання чи не належне виконання господарського зобов’язання, розмір якої визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами.

При таких обставинах пеня, у відповідності до п. 8.1. договору поставки, складає грошову суму коштів розмір якої становить 8 315 грн. 76 коп., яка вираховується наступним чином:

Облікова ставка Національного банку України станом на 2011 рік та до 23 березня 2012 року становить 7,75 % річних, а починаючи з 23 березня 2012 року по день звернення позивача до суду 7,5 % річних.

Враховуючи те, що між позивачем та відповідачем був підписаний Акт приймання-передачі товару та власне сама його передача 28 листопада 2011 року, відповідач зобов’язаний на підставі п. 3.5. договору поставки, протягом 5 (п’яти) днів сплатити грошову суму коштів, як остаточну вартість товару, у розмірі 136 081 грн. 73 коп. Тобто, останнім днем належного виконання грошового зобов’язання по оплаті товару було 3 грудня 2011 року (28 листопада 2011 року + 5 днів), коли відповідач зобов’язаний був сплатити на користь позивача грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., однак не сплатив її, а тому пеня починаючи з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року, складає 6 414 грн. 48 коп., яка вираховується наступним чином:

Розмір пені – 15,5 % (подвійна облікова ставка НБУ в період з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року)

Розмір пені за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 57 грн. 79 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 15,5 % (розмір пені) / 365 днів.

Сума пені в період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року складає 6 414 грн. 48 коп. = 57 грн. 79 коп. (пеня за один день) х 111 днів (з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року).

Розмір пені, в період часу починаючи з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року, становить грошову суму коштів у розмірі 1901 грн. 28 коп., яка вираховується наступним чином:

Розмір пені – 15 % (подвійна облікова ставка НБУ в період з 23 березня 2012 року по день звернення з позовом до суду)

Розмір пені за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 55 грн. 92 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 15 % (розмір пені) / 365 днів.

Сума пені в період часу починаючи з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року складає 1901 грн. 28 коп. = 55 грн. 92 коп. (пеня за один день) х 34 днів (з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року).

При таких обставинах, загальна сума пені у зв’язку з невиконанням грошового зобов’язання з оплати за поставлений товар згідно договору поставки починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року, яку повинен сплатити відповідач складає 8 315 грн. 76 коп., яку необхідно стягнути з відповідача на користь позивача.

Також, як передбачено ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, на підставі ч.2 ст. 625 ЦК України, відповідач, який прострочив виконання грошового зобов’язання щодо сплати остаточної вартості поставки товарів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., зобов’язаний сплатити на користь позивача 3 % річних від простроченої суми за період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року, що складає грошову суму коштів у розмірі 1621 грн. 10 коп., і вираховується наступним чином:

Розмір процентів –3 % (згідно ч.2 ст. 625 ЦК України)

Розмір процентів у грошову виразі за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 11 грн. 18 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 3 % / 365 днів.

Розмір процентів у грошовому виразі в період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року складає 1621 грн. 10 коп. = 11 грн. 18 коп. (розмір процентів у грошову виразі за один день) х 145 днів (з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року).

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст.ст. 193, 231, 265 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 530, 549, 550, 691, 692 Цивільного кодексу України, п. п. 1.1., 2.1., 2.3., 3.1, 3.2., 3.4., 7.4. Договору поставки товарів від 28 грудня 2007 року за № XXX/07-Д, —

П Р О Ш У:

1. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» заборгованість у розмірі 136 081 (сто тридцять шість тисяч вісімдесят одна) грн. 73 коп. внаслідок не виконання грошового зобов’язання щодо оплати за поставлені товари на підставі договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» пеню в розмірі 8 315 (вісім тисяч триста п’ятнадцять) грн. 76 коп. внаслідок не виконання грошового зобов’язання по оплаті товару в порядку, в розмірі та в строки передбачені договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д.

3.Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», 3 (три) процента річних від простроченої суми за не виконання грошового зобов’язання, у розмірі 1 621 (одна тисяча шістсот двадцять одна) грн. 10 коп.

4.Судові витрати, у вигляді судового збору за подання цієї позовної заяви в розмірі 3000 грн., сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1».

ДОДАТКИ:

1. Копія Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д з додатком № X (специфікація) та додатком № X (вихідні дані для замовлення);

2. Копія Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28 листопада 2011 року;

3. Копія Видаткової накладної № РН-000158 від 28 листопада 2011 року;

4. Копія Довіреності від 28 листопада 2011 року за № XX, виданої на ім’я ОСОБА_3;

5. Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НАЗВА_1» про призначення директором;

6. Копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;

7. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

8. Копія довідки ЄДРПОУ;

9. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»;

10. Копія Довіреності на представництво інтересів позивача у судах;

11. Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

12. Платіжне доручення про сплату судового збору.

«25» квітня 2012 року.

якій діє на підставі довіреності _______________ Ковальчук С.М.

Позовна заява про стягнення боргу до господарського суду

До Господарського суду м. Києва

01030 м . Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, -В

Позивач: Приватне акціонерне Товариство ХХХХХХХХ

04074 м . Київ, вул. ХХХХХХХХ

банк м. Києва, МФО ХХХХХХХХ ,

п/ р ХХХХХХХХ в Київському міському

відді­ленні “Промінвестбанку” м. Києва,

МФО ХХХХХХХХ , Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ ,

Св. ХХХХХХХХ , ІПН ХХХХХХХХ

Ел. адреса: ХХХХХХХХ @gala.net

тел./факс: /044/ ХХХХХХХХ

Відкрите акціонерне товариство « ХХХХХХХХ »

01033 м . Київ, вул. ХХХХХХХХ

п/р ХХХХХХХХ в АБ «Київська Русь» м. Київ

МФО ХХХХХХХХ , Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ

Св. ХХХХХХХХ , ІПН ХХХХХХХХ

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ,

ПЕНІ, ВТРАТ ВІД ІНФЛЯЦІЇ, ВІДСОТКІВ

Ціна позову: 75 906,38 грн.

Між ЗАМОВНИКОМ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ХХХХХХХХ » (надалі іменується Відповідач) в особі Голови правління ХХХХХХХХ , що діяв на підставі Статуту, з одного боку, та ПІДРЯДНИКОМ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХХХХХХХХ (надалі іменується Позивач) в особі Голови правління ХХХХХХХХ , що діяв на підставі Статуту, з іншого боку, 17 травня 2010 року було укладено договір № ХХХХХХХХ на виконання робіт з вогнезахисної обробки на об’єкті: «будівництво житлового будинку» на розі вулиць ХХХХХХХХ в м. Києві.

Вартість Договору 385 494 грн. 00 коп. (триста вісімдесят п’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%.

У відповідності до умов договору № ХХХХХХХХ від 17 травня 2010 року, зокрема, згідно п. 2.2. ч. 2, “Замовник” здійснює попередню оплату в розмірі 50% від вартості робіт за цим Договором на поточний рахунок “Підрядника”. Подальші розрахунки проводяться «Замовником» поетапно – протягом 10 днів після підписання «Замовником» та «Підрядником» форм КБ-2в, КБ-3, за фактично виконані роботи.

Згідно з ч.1 статті 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Згідно з п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Між Позивачем та Відповідачем виникли правовідносини підряду.

Виконання позивачем взятих на себе зобов”язань, згідно наданого фронту робіт, підтверджується Актом виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за червень 2010 року на суму: 296 394 грн. 00 коп. (двісті дев’яносто шість тисяч триста дев’яносто чотири грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20%.

Договір, договірна ціна, локальний кошторис, Акт виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідка форми КБ-3 підписані, підписи скріплено печатками юридичних осіб позивача та відповідача.

У відповідності до п. 2.3. ч. 2 Договору, «Остаточний розрахунок по договору «Замовник» здійснює протягом 10 днів після прийняття робіт представником Держпожбезпеки МНС України. Обов’язок здачі робіт представнику Держпожбезпеки МНС України покладається на Підрядника».

Належне виконання робіт підтверджуються Актом № ХХХХХХХХ від 30.06.2010 р. приймання виконаних підрядних робіт представником Держпожбезпеки МНС України. Даний Акт підписано представником Держпожбезпеки МНС України, позивачем та наявний напис представника відповідача про отримання (з зазначенням прізвища).

Відповідачем не здійснено в повному обсязі розрахунок за належним чином виконані та здані роботи.

Станом на «27» грудня 2010 року існує заборгованість за виконані нашим підприємством роботи в розмірі : 66 894,00 грн. (шістдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто чотири грн. 00 коп .), в т.ч. ПДВ 20% – 11 149,00 грн. ( на підставі підписаних сторонами у червні 2010 року Акту виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 на суму: 296 394 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% ).

Строк дії договору було визначено сторонами до виконання сторонами своїх зобов”язань по ньому – відповідно до п. 3.2. договору.

Згідно зі ст.. 629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору ..(ст. 193 ГК України), а одностороння відмова від виконання зобов’язання в силу ст.. 525 ЦК України не допускається.

Статтею 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов’язані встановлений строк (термін його виконання), то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст.. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Частиною 2 цієї статті визначено, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовнику.

Згідно зі ст.. 843 ЦК України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Статтею 854 цього ж Кодексу передбачено, що замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи, за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк, або, за згодою замовника – достроково.

Згідно ч. 4 ст. 879 ЦК України оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об’єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Відповідно до ст.. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Частиною 3 ст. 232 ГК України визначено, що вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське зобов’язання може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено. Частина 1 ст. 230 ГК України до штрафних санкцій, які учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання, відносить також і пеню. Частина 6 ст. 232 ГК України передбачає, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців із дня, коли зобов’язання повинно бути виконано.

Згідно 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення , а також три проценти річних від простроченої суми , якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У п. 5.3. ч. 5 Договору, зазначено, що «За несвоєчасний розрахунок, “Замовник” сплачує “Підряднику” пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплати, за кожний день прострочення оплати».

Підкреслюємо, остаточний розрахунок Відповідачем, згідно умов Договору (п.2.3.ч.2) здійснюється протягом 10 днів після прийняття робіт представником Держпожбезпеки МНС України – Акт № ХХХХХХХХ від 30.06.2010 р. Тобто, моментом початку нарахування штрафних санкцій вважаємо закінчення десятиденного терміну від дати Акту № ХХХХХХХХ від 30.06.2010 р., а саме, з 13.07.2010 р. (13.07.2010 року визначено з урахуванням перенесення останнього дня строку 10.07.10 р. (вихідний) на наступний за ним робочий день – 12.07.2010 р.).

Позовна заява про стягнення боргу до господарського суду

Господарський суд м. Києва
01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б

Позивач: Товариство з обмеженою
відповідальністю „________”
Місцезнаходження:
Засоби зв’язку:
Реквізити:

Відповідач: Товариство з обмеженою
відповідальністю „_________”
Місцезнаходження:
Засоби зв’язку:
Реквізити:

Ціна позову: _______грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості

Між Товариством з обмеженою відповідальністю „_____” (далі – позивачем) та Товариством з обмеженою відповідальністю „_____” (далі — відповідачем) укладено договір за № _____ від _____ року про організацію охорони та перепускного режиму (далі – договір, копія якого додається до позовної заяви /додаток до позовної заяви № ___).

В подальшому відповідач змінив своє найменування на „_____”, а потім на „_____”, що підтверджується листами відповідно за вих. № _____ від _____ р. і № _____ від _____ р., копії яких додаються до позовної заяви /додатки до позовної заяви №№ _____/.

Згідно п. 2.1 договору позивач („виконавець” за договором) зобов’язався надавати відповідачу („замовнику” за договором) послуги щодо забезпечення охорони об’єкта, розташованого по вул. _____ в м. Києві.

В п. 5.1 договору сторони погодили щомісячну вартість послуг по охороні об’єкта в розмірі _____ грн., в тому числі ПДВ _____ грн.
Пунктом 5.2. договору визначено порядок оплати послуг не пізніше _____ числа поточного звітного місяця, в якому надаються послуги. Відповідний акт здачі-приймання виконаних робіт оформлюється сторонами протягом 3-х календарних днів після закінчення поточного місяця, в якому надавались послуги.

Додатковою угодою до договору від _______р., копія якої додається до позовної заяви /додаток до позовної заяви № __/, яка набула чинності з _____ р. і є невід’ємною частиною договору, встановлено щомісячну вартість послуг по охороні об’єкта в розмірі _____ грн., в тому числі ПДВ 20% _____ грн.

У п. 9.2 договору визначено строк чинності цього договору до ___________р., але п. 9.4 договору продовжує його дію до письмового повідомлення однієї зі сторін, у разі відсутності заяви сторони про намір розірвати договір у місячний термін до закінчення дії договору. Додатковою угодою до договору від _____ р., копія якої додається до позовної заяви /додаток до позовної заяви № ___/, договір розірвано з _____ р.
Тобто, у зв’язку з відсутністю заяв сторін про розірвання договір діяв з _____ р. по _____ р.

Позивач згідно вимог договору надав відповідачеві послуги в повному обсязі за січень –лютий __________р., що підтверджується актами здачі-приймання робіт (послуг) за №№ _____ від _____ р. і _____ від _____ р., копії яких додаються до позовної заяви /додатки до позовної заяви №№ ____/, які підписані відповідачем і скріплені його печаткою, але відповідач станом на теперішній час не оплатив названі послуги в розмірі _________грн. та 3% річних в розмірі ________грн., що складає загальну заборгованість ________грн.

Наявність заборгованості визнано відповідачем, що підтверджується актом звірки заборгованості від ___________р., який підписаний відповідачем і скріплений його печаткою, копія якого додається до позовної заяви /додаток до позовної заяви № ____/.

Пунктом 8.1. договору передбачено право сторін вирішувати у претензійно-позовному порядку суперечки, що виникли при виконанні договору.

Відповідно до ч. 7 ст. 180 Господарського кодексу України закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Статтею 193 Господарського кодексу України зазначається, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права і законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміють витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, за вимогою кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.

Основний борг відповідача розраховується і складає:_________
3% річних від простроченої суми основного боргу розраховуються і складають: ________
Основний борг * 3% річних : кількість днів у році (365) * строк прострочення основного боргу = ________ грн.

Загальний розмір 3% річних розраховується і складає: _______
Загальний розмір заборгованості розраховується і складає:________

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 180 ч. 7, 193, 224 Господарського кодексу України, ст. 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 12, 54, 58 Господарського процесуального кодексу України, —

ПРОШУ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „________” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „__________” суму основного боргу у розмірі ________грн., 3% річних у розмірі ________грн., що складає загальну заборгованість у розмірі _________грн.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „_________” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „__________” суму відшкодування витрат по оплаті державного мита у розмірі ________грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі __________грн.

Додатки:

1. Квитанція про сплату державного мита.
2. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.