Закон об оружии пневматическое

Закон об оружии пневматическое

Выбирая и покупая пневматическое оружие, многие из Вас задумываются, насколько законна данная покупка и какие последствия. На данный момент на территории Украины (Согласно действующего постановления №576 от 12.10.1992 года Кабинета Министров Украины, ниже мы представим это постановление): лицензированию, то есть регистрации в органах МВД подлежит пневматическое оружие калибра более 4,5мм и скоростью пули более 100 м/с . Это означает, что разрешение необходимо в случае одновременного выполнения двух условий: калибр больше 4,5 и начальная скорость пули выше 100 м/с . Из выше сказанного следует, что независимо от мощности купленного Вами пневматического оружия ( пневматического пистолета, пневматической винтовки, револьвера под патрон Флобера),если калибр не превышает 4,5 мм, это оружие не нуждается лицензированию ( регистрации ) в МВД и может свободно храниться, переноситься и использоваться.

Но помните, что это не освобождает Вас от административной и уголовной ответственности при использовании пневматического оружия не по назначению ( нанесение гражданам телесных повреждений, запугивание и т. п.), карается по уголовному кодексу Украины, и может привести к нежелательным, а порой и к плачевным для Вас обстоятельствам.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ

Постанова від 12 жовтня 1992 р. N 576 Київ ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93
N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95
N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99
N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99
N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001
N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002 —
набуває чинності з 01.01.2004 року )

Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

Виконуючий обов’язки Прем’єр-міністра України В. СИМОНЕНКО
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд.29
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576

ПОЛОЖЕННЯ
про дозвільну систему

( Чинність Положення про дозвільну систему, затвердженого цією постановою, у частині переліку об’єктів, на які поширюється дозвільна система, поширено на газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об’єкти виготовлення і реалізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93 )

 1. Загальні положення
 2. Дозвільна система — це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.
 3. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I — II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I — II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I — II групи патогенності і токсинами*).

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

при обращении с пневматическим пистолетом/револьвером/винтовкой

• Всегда обращайтесь с Вашим оружием так, как если бы оно было заряжено.

• Никогда не цельтесь в людей.

• Никогда не направляйте пистолет/винтовку туда, куда Вы не собираетесь стрелять.

• Никогда и никому не верьте на слово о том, что оружие разряжено. Всегда убедитесь в этом сами.

• Всегда убедитесь, что ваш пистолет/винтовка разряжен перед перемещением его в любую сторону от цели (мишени) или передаче его другому лицу.

• Всегда храните и переносите разряженный и поставленный на предохранитель пистолет/винтовку за исключением случаев когда Вы собираетесь стрелять.

• Никогда не используйте Ваш пистолет/винтовку для любых других задач кроме стрельбы.

• Никогда не оставляйте Ваш пистолет/винтовку без присмотра особенно если он заряжен и готов к стрельбе.

• Всегда используйте только чистые, сухие и качественные боеприпасы, соответствующие калибру Вашего оружия.

• Никогда не употребляйте алкогольные напитки или наркотики перед или во время стрельбы.

• Всегда надевайте защитные очки во время стрельбы.

• Всегда направляйте пистолет/винтовку в безопасном направлении когда заряжаете его или взводите курок, пока не будете готовы к стрельбе. Держите пистолет/винтовку в безопасном направлении при снятии ручного предохранителя.

• При использовании пневматических пистолетов/револьверов/винтовок постановка его на предохранитель (перевод в режим «Safe») является обязательной. Также не стоит хранить пневматический пистолет/револьвер/винтовку со снаряженным магазином/барабаном и вставленным баллоном сжатого газа.

• Никогда не держите палец на спусковом крючке, пока Вы не определились с целью и не будете готовы к стрельбе.

• Прежде чем Вы нажмете на спусковой крючок, проверьте, что находится перед мишенью и за ней. Пуля может пройти мимо или сквозь цель (мишень).

• Не стреляйте пока не увидите мишень (цель) в прицельных приспособлениях.

• Никогда не стреляйте с близкого расстояния по твердой поверхности (напр. стене) или по жидкой поверхности (напр. вода).

• Никогда не стреляйте из Вашего пистолета возле животного, если оно не обучено шуму.

• Никогда не играйтесь, удерживая в руке пистолет/винтовку.

• Никогда не заглядывайте в ствол, Вы все равно там ничего не увидите. Там темно.

• При использовании пневматического пистолета/револьвера никогда не вставляйте баллон сжатого газа при заряженном шариками/пулями магазине или барабане (в результате резкого давления на воздушный клапан может произойти непроизвольный выброс газа, что приведет к выстрелу).

• Всегда следите за исправностью Вашего оружия.

• Всегда храните Ваш пистолет/винтовку и боеприпасы в сейфах отдельно друг от друга и вне доступных для детей и неподготовленных людей местах.

• Никогда не вносите технические изменения, модификации в конструкцию Вашего пистолета/винтовки или его составных частей.

Закон о пневматическом оружии в России

Пневматическое оружие представляет собой вид стрелкового вооружения, выстрел из которого производится посредством оказания высокого давления на снаряд сжатым газом. Данное средство приобретается гражданами Российской Федерации в целях занятий спортом или охоты на мелкого зверя. Однако, как и любой другой вид стрелкового снаряжения, пневматика может представлять опасность для здоровья и жизни. Для урегулирования всех вопросов, связанных с разработкой, хранением пневматики и других видов оружия был принят соответствующий закон.

Что говорится о пневматическом оружие в законе «Об оружии»?

Федеральный закон «Об оружии» N 150-ФЗ вступил в силу 13 декабря 1996 года. Действительный нормативный акт регламентирует права представителей Федеральных служб, юридических лиц и рядовых граждан на разработку, приобретение и использование всех видов вооружения. Последний абзац ст. 1 рассматриваемого закона гласит, что спортивные снаряды, сходные по своей конструкции с оружием, таковым считаться не могут. Таким образом, небольшой пневматический пистолет по факту оружием не считается.

Согласно определению настоящего закона, пневматическое снаряжение обладает небольшой мощностью. Энергетический выход дула при калибре 4,5 мм равен:

 • У пневматического пистолета — от 3 до 7,5 Дж;
 • У охотничьего ружья — от 7,5 до 25 Дж.

Однако на практике выстрел из пневматики может повлечь серьёзный урон здоровью и даже смерть человека.

Законом установлено, что применение пневматического снаряжения не должно направляться против живого существа (как исключение разрешённая уполномоченными органами охота). Недопустима стрельба в черте города. Нарушители привлекаются к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого урона (в соответствии с положениями Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации).

Процедура покупки пневматического оружия по закону

В соответствии со ст. 10 рассматриваемого закона, приобрести пневматическое снаряжение имеют право совершеннолетние граждане Российской Федерации при наличии соответствующей лицензии. Бланк лицензии на приобретение вооружения (в том числе, пневматического ружья) запрашивается в Федеральных органах местного управления по месту жительства (ст. 9 ФЗ-150).

При покупке охотничьей пневматики, необходимо зарегистрировать факт приобретения такового в ОВД по месту жительства. В ОВД, после регистрации, выдаётся право на ношение пневматического ружья сроком до 5 лет. В случае дальнейшей необходимости, действие этого документа можно продлить.

При оформлении лицензии и разрешения на охотничью пневматику предоставляется входящая в перечень необходимых документов справка о психической адекватности и отсутствии проблем со зрением (форма 046-1). В противном случае в праве на приобретение снаряжения будет отказано.

Согласно ст. 13 действительного закона, для приобретения спортивного пневматического оружия мощностью выше 7,5 Дж может быть приобретено на основании предоставления документации, подтверждающей занятость гражданина в данном виде спорта.

Нужна ли лицензия на пневматику?

В соответствии с положением ст. 1 закона об оружии 150-ФЗ, пневматическое снаряжение, дульный выход которого не превышает 3 Дж, в лицензировании не нуждается, так как не является оружием по определению. Пневматика для занятий спортивной стрельбой мощностью до 7,5 Дж тоже не требует лицензии.

Лицензированию подлежит спортивное и охотничье пневматическое оружие мощностью от 7,5 до 25 Дж. Для получения лицензии необходимы следующие документы:

 • Заявление в местное ОВД;
 • Копия удостоверения личности с наличием при себе оригинала;
 • Медицинская справка, форма 046-1;
 • В случае приобретения охотничьей пневматики оригинал и копия охотничьего билета;
 • В случае приобретения спортивного ружья документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными со стрельбой.

В лицензировании отказывается:

 • Гражданам, не достигшим 18 лет;
 • В случае отсутствия или отрицательного медицинского заключения либо при недостаче другой необходимой документации;
 • При наличии неснятой судимости, или погашенной судимости за тяжкое деяние с применением оружия;
 • Гражданам без постоянного места жительства;
 • В связи с административными нарушениями в сфере общественного порядка, правил охоты.

Действие лицензии может быть аннулировано:

 • В связи со смертью владельца оружия;
 • По причине добровольного отказа;
 • По решению суда;
 • В связи с изменениями действительного закона.

Согласно КоАП РФ. 6, незаконное хранение и ношение пневматического оружия влечёт за собой административную ответственность. Оружие у нарушителя изымается, предполагается штраф за ношение пневматики без разрешения.

Если нарушитель:

 • Физическое лицо — штраф налагается в пределах от 3000 до 5000 рублей, либо от 5 до 15 суток административного лишения свободы;
 • Должностное лицо — штраф от 10 000 до 50 000 рублей, либо лишение полномочий на срок от одного до трёх лет;
 • Юридическое лицо — штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо временное приостановление функционирования предприятия сроком от 10 до 60 суток.

Где хранить?

Пневматические пистолеты, как и любой другой вид оружия, лучше всего хранить в сейфе с надёжным замком. Эти меры предосторожности принимаются в целях обеспечения безопасности родных и близких, особенно при наличии в семье детей. Настоящим законом условия хранения пневматики не регламентируются.

Сейф для хранения пневматического оружия представляет собой герметичный металлический контейнер. Пространство в нём рассчитано на хранение оружия и боеприпасов к нему.

Необходимо помнить, хранение газового баллона производится отдельно от пистолета во избежании непроизвольной детонации.

Применение пневматического оружия

В законе «Об оружии» 150 ФЗ пневматика упоминается как допустимое снаряжение в рамках разрешённой охоты и спортивных занятий (ст. 3). Применение пневматики в рамках самообороны не допускается. В большинстве случаев самооборона при помощи пневматического снаряжения не только незаконна, но ещё и неэффективна — сила поражения невелика. Однако при определённых обстоятельствах можно нанести непоправимый урон здоровью нападающего, а это уже превышение допустимых норм самообороны.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что допустимых сфер применения только две:

 • Спорт — стрельба по целям, сделанным из бумаги или картона, бенчрест и филдтаргет;
 • Охота на мелкого зверя (суслика, хомяка, полёвку) и птицу (горлицу, голубя, куропатку и рябчика). Положения об охоте установлены Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

Стрельба из пневматики в черте города влечёт за собой административное наказание. Накладывается штраф до 1000 рублей, оружие и все его составляющие подлежат конфискации (ст. 20.13 КоАП РФ).

Скачать закон об оружии

Для подробного ознакомления с нормативами эксплуатации пневматического снаряжения и других видов оружия необходимо обратиться к положениям соответствующего закона. Актуальный текст Федерального закона «Об оружии» N 150-ФЗ с последними поправками можно скачать по ссылке:

Закон о пневматическом оружии

Покупка пневматического оружия в последнее время становится все более обыденным процессом. Данные МВД за 2015 год подтверждают, что россиянам было выдано 1,15 млн разрешений на оружие ограниченного действия, включая пневматику. Оборот такого снаряжения регламентирует Федеральный закон № 150.

Общие сведения

Описываемый в данной статье закон был принят депутатами Госдумы 13.12.1996. Он регулирует использование и оборот оружия и боеприпасов, находящихся во владении и применении у физлиц, юрлиц и граждан, которые являются должностными лицами. Касательно непосредственно пневматического оружия закон устанавливает, что:

 1. К пневматике не относят сходные по конструкции спортивные снаряды;
 2. Пневматическим считают пистолет, имеющий дульную энергию мощностью 3 – 7,5 Дж;
 3. Пневматическим считают ружье мощностью 7,5 – 25 Дж.

Таким образом, если гражданин приобрел небольшой по габаритам пистолет пневматического типа калибром меньше 4,5 мм, ему не нужно получать на него лицензию. Но пневматическое оружие запрещено направлять в сторону живого объекта, за исключением разрешенных охотничьими правилами представителей мелких млекопитающих. Запрещается применять пневматику на территории населенных пунктов. За пренебрежение или нарушение данных условий полагается привлечение к административной либо уголовной ответственности.

Порядок приобретения пневматического оружия по закону

Необходимые документы, справка для получения лицензии на хранение и эксплуатацию пневматического оружия могут быть оформлены гражданами РФ, находящимися в совершеннолетнем возрасте.

Получая лицензию, нужно предоставить следующую документацию:

 • Заявление в органы внутренних дел по месту жительства;
 • Оригинал и ксерокопию паспорта;
 • Медсправку (ф. 046-1), включающую заключение о психическом здоровье просителя;
 • Для получения лицензии на снаряжение для охотничьего промысла потребуется охотничий билет (копия и оригинал). Затем данное оружие регистрируется в ОВД, его владелец получает право на ношение сроком на пять лет;
 • Лица, занимающиеся спортивной стрельбой, представляют документ, который является подтверждением их соответствующей деятельности.

Требуется ли лицензия на пневматику?

Лицензия не нужна владельцам пневматики с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж (ст. 1 ФЗ 150). Вооружение более высокой мощности (до 25 Дж включительно) требует наличия лицензии.

Мотивы для отказа в выдаче лицензии:

 • Лицензия не выдается несовершеннолетним лицам;
 • Проситель не предоставил необходимую медицинскую справку, либо ее заключение является негативным. Отсутствуют другие требуемые документы;
 • У просителя есть судимость (погашенная или неснятая), полученная в результате совершения тяжких правонарушений с использованием оружия;
 • Лица без определенного места жительства не могут получить лицензию;
 • Проситель был замечен в правонарушениях общественного порядка или нарушении охотничьих правил.

Причины для прекращения валидности лицензии на пневматику:

 1. По причине кончины держателя оружия;
 2. Владелец отказался от данного права на добровольных условиях;
 3. Соответствующее решение было вынесено судом;
 4. Лицензия перестала быть действительной в связи с внесением изменений в данный закон.

Штраф за ношение пневматики без разрешения устанавливается в рамках Кодекса об административном праве (гл. 6):

 • Физические лица штрафуются на сумму от трех до пяти тыс. рублей или подвергаются административному аресту на 5 – 15 суток;
 • Штраф для должностных лиц составляет 10 – 50 тыс. рублей. Они могут быть освобождены от исполнения должности на 1 – 3 года;
 • Юридическим лицам за нелегальное хранение пневматики придется выплатить сумму в 100 – 500 тысяч. Также наказание предполагает приостановление деятельности подведомственного им предприятия на 10 – 60 дней.

Как хранить?

Хранение пневматического оружия производится с особыми условиями. Нельзя игнорировать травмоопасность такого вида вооружения и относиться к его сохранности менее серьезно, чем к аналогичному процессу для огнестрельного оружия. Сейф для хранения пневматического оружия должен быть труднодоступным и хорошо запирающимся. При закрытии дверцы не должно оставаться зазоров или щелей. Металл и эргономика сейфа обеспечивают его полную герметичность. Внутреннее пространство контейнера имеет выверенные размеры, рассчитанные на закладку не только оружия, но и боевых припасов. Отпирающий механизм замка обязан иметь надежную конструкцию, которая не поддается вскрытию. Закон не предусматривает специального пункта о хранении пневматики, однако ее владельцев уведомляют о мерах предосторожности для соблюдения максимальной безопасности. Пневматический пистолет должен храниться в месте, недоступном для детей. Газовый баллон помещают в отдельное хранилище, в противном случае есть риск непроизвольной детонации.

Условия использования пневматического оружия

В п. 2 ст. 3 ФЗ 150, носящей название «Гражданское оружие», пневматику, которая имеет дульную энергию значением выше 3 Дж, относят к спортивному снаряжению. Оружие, имеющее соответствующее значение в пределе до 25 Дж, относят к снаряжению для охоты. Использовать оружие такого типа для самозащиты не разрешено. Пневматику нельзя считать хорошим выбором в целях личной защиты еще и по той причине, что ее поражающие свойства всё же невелики. Однако российское судопроизводство знакомо со случаями, когда лица, использовавшие пневматику для самообороны, попали под уголовную ответственность за неправомерное применение оружия. Тот факт, что их жизни угрожала прямая опасность, не был принят в качестве основания для смягчения наказания. С помощью пневматики жертве могут быть причинены тяжелые травмы, иногда несовместимые с жизнью, что будет считаться превышением самообороны.

Пневматическое оружие может быть использовано для:

 • Спортивной стрельбы по целям, включая бумажные и картонные мишени, высокоточную стрельбу со станка и пулевую стрельбу по падающим мишеням;
 • Для охоты на мелкую дичь.

При нарушении вышеперечисленных правил стрелок будет подвергнут административной ответственности. Мера наказания зависит от серьезности проступка. Ст. 20.13 КоАП устанавливает денежный штраф за стрельбу из пневматики в разрешенных местах, но при нарушении соответствующих правил в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Оружие при этом изымается. Если стрельба была произведена в неположенном месте (таковым, например, считается населенный пункт), то нарушитель будет оштрафован на 40 – 50 тысяч. У него также могут конфисковать снаряжение и/или запретить ему носить, приобретать и хранить оружие на 1,5 – 3 года. Если при этом было обнаружено, что стрелок находился в подпитии, штраф возрастает до 50 – 100 тысяч рублей. Вполне возможно, что действия нарушителя будут квалифицированы как хулиганство. Наказание по соответствующей статье УК России (ст. 213) намного серьезнее – как в плане денежных взысканий, так и в отношении сроков лишения свободы (от года до пяти лет).

Скачать закон об оружии в последней редакции

По статистике ежегодно в России около двух десятков человек становятся жертвами стрельбы с использованием пневматики. При этом количество зарегистрированных случаев применения такого оружия в пределах превышения самообороны доходит до 2,5 тысяч. Закон, регламентирующий оборот оружия и ужесточающие к нему изменения, регулярно выносится на обсуждение депутатами. Вполне возможно, что в ближайшем будущем текст ФЗ 150 будет в очередной раз изменен.

Предлагаем скачать актуальный Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» здесь.

Закон о пневматическом оружии в России

Пневматическое оружие представляет собой вид стрелкового вооружения, выстрел из которого производится посредством оказания высокого давления на снаряд сжатым газом. Данное средство приобретается гражданами Российской Федерации в целях занятий спортом или охоты на мелкого зверя. Однако, как и любой другой вид стрелкового снаряжения, пневматика может представлять опасность для здоровья и жизни. Для урегулирования всех вопросов, связанных с разработкой, хранением пневматики и других видов оружия был принят соответствующий закон.

Что говорится о пневматическом оружие в законе «Об оружии»?

Федеральный закон «Об оружии» N 150-ФЗ вступил в силу 13 декабря 1996 года. Действительный нормативный акт регламентирует права представителей Федеральных служб, юридических лиц и рядовых граждан на разработку, приобретение и использование всех видов вооружения. Последний абзац ст. 1 рассматриваемого закона гласит, что спортивные снаряды, сходные по своей конструкции с оружием, таковым считаться не могут. Таким образом, небольшой пневматический пистолет по факту оружием не считается.

Согласно определению настоящего закона, пневматическое снаряжение обладает небольшой мощностью. Энергетический выход дула при калибре 4,5 мм равен:

 • У пневматического пистолета — от 3 до 7,5 Дж;
 • У охотничьего ружья — от 7,5 до 25 Дж.

Однако на практике выстрел из пневматики может повлечь серьёзный урон здоровью и даже смерть человека.

Законом установлено, что применение пневматического снаряжения не должно направляться против живого существа (как исключение разрешённая уполномоченными органами охота). Недопустима стрельба в черте города. Нарушители привлекаются к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого урона (в соответствии с положениями Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации).

Процедура покупки пневматического оружия по закону

В соответствии со ст. 10 рассматриваемого закона, приобрести пневматическое снаряжение имеют право совершеннолетние граждане Российской Федерации при наличии соответствующей лицензии. Бланк лицензии на приобретение вооружения (в том числе, пневматического ружья) запрашивается в Федеральных органах местного управления по месту жительства (ст. 9 ФЗ-150).

При покупке охотничьей пневматики, необходимо зарегистрировать факт приобретения такового в ОВД по месту жительства. В ОВД, после регистрации, выдаётся право на ношение пневматического ружья сроком до 5 лет. В случае дальнейшей необходимости, действие этого документа можно продлить.

При оформлении лицензии и разрешения на охотничью пневматику предоставляется входящая в перечень необходимых документов справка о психической адекватности и отсутствии проблем со зрением (форма 046-1). В противном случае в праве на приобретение снаряжения будет отказано.

Согласно ст. 13 действительного закона, для приобретения спортивного пневматического оружия мощностью выше 7,5 Дж может быть приобретено на основании предоставления документации, подтверждающей занятость гражданина в данном виде спорта.

Нужна ли лицензия на пневматику?

В соответствии с положением ст. 1 закона об оружии 150-ФЗ, пневматическое снаряжение, дульный выход которого не превышает 3 Дж, в лицензировании не нуждается, так как не является оружием по определению. Пневматика для занятий спортивной стрельбой мощностью до 7,5 Дж тоже не требует лицензии.

Лицензированию подлежит спортивное и охотничье пневматическое оружие мощностью от 7,5 до 25 Дж. Для получения лицензии необходимы следующие документы:

 • Заявление в местное ОВД;
 • Копия удостоверения личности с наличием при себе оригинала;
 • Медицинская справка, форма 046-1;
 • В случае приобретения охотничьей пневматики оригинал и копия охотничьего билета;
 • В случае приобретения спортивного ружья документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными со стрельбой.

В лицензировании отказывается:

 • Гражданам, не достигшим 18 лет;
 • В случае отсутствия или отрицательного медицинского заключения либо при недостаче другой необходимой документации;
 • При наличии неснятой судимости, или погашенной судимости за тяжкое деяние с применением оружия;
 • Гражданам без постоянного места жительства;
 • В связи с административными нарушениями в сфере общественного порядка, правил охоты.

Действие лицензии может быть аннулировано:

 • В связи со смертью владельца оружия;
 • По причине добровольного отказа;
 • По решению суда;
 • В связи с изменениями действительного закона.

Согласно КоАП РФ. 6, незаконное хранение и ношение пневматического оружия влечёт за собой административную ответственность. Оружие у нарушителя изымается, предполагается штраф за ношение пневматики без разрешения.

Если нарушитель:

 • Физическое лицо — штраф налагается в пределах от 3000 до 5000 рублей, либо от 5 до 15 суток административного лишения свободы;
 • Должностное лицо — штраф от 10 000 до 50 000 рублей, либо лишение полномочий на срок от одного до трёх лет;
 • Юридическое лицо — штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо временное приостановление функционирования предприятия сроком от 10 до 60 суток.

Где хранить?

Пневматические пистолеты, как и любой другой вид оружия, лучше всего хранить в сейфе с надёжным замком. Эти меры предосторожности принимаются в целях обеспечения безопасности родных и близких, особенно при наличии в семье детей. Настоящим законом условия хранения пневматики не регламентируются.

Сейф для хранения пневматического оружия представляет собой герметичный металлический контейнер. Пространство в нём рассчитано на хранение оружия и боеприпасов к нему.

Необходимо помнить, хранение газового баллона производится отдельно от пистолета во избежании непроизвольной детонации.

Применение пневматического оружия

В законе «Об оружии» 150 ФЗ пневматика упоминается как допустимое снаряжение в рамках разрешённой охоты и спортивных занятий (ст. 3). Применение пневматики в рамках самообороны не допускается. В большинстве случаев самооборона при помощи пневматического снаряжения не только незаконна, но ещё и неэффективна — сила поражения невелика. Однако при определённых обстоятельствах можно нанести непоправимый урон здоровью нападающего, а это уже превышение допустимых норм самообороны.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что допустимых сфер применения только две:

 • Спорт — стрельба по целям, сделанным из бумаги или картона, бенчрест и филдтаргет;
 • Охота на мелкого зверя (суслика, хомяка, полёвку) и птицу (горлицу, голубя, куропатку и рябчика). Положения об охоте установлены Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

Стрельба из пневматики в черте города влечёт за собой административное наказание. Накладывается штраф до 1000 рублей, оружие и все его составляющие подлежат конфискации (ст. 20.13 КоАП РФ).

Скачать закон об оружии

Для подробного ознакомления с нормативами эксплуатации пневматического снаряжения и других видов оружия необходимо обратиться к положениям соответствующего закона. Актуальный текст Федерального закона «Об оружии» N 150-ФЗ с последними поправками можно скачать по ссылке:

Закон о пневматическом оружии в России

Пневматическое оружие представляет собой вид стрелкового вооружения, выстрел из которого производится посредством оказания высокого давления на снаряд сжатым газом. Данное средство приобретается гражданами Российской Федерации в целях занятий спортом или охоты на мелкого зверя. Однако, как и любой другой вид стрелкового снаряжения, пневматика может представлять опасность для здоровья и жизни. Для урегулирования всех вопросов, связанных с разработкой, хранением пневматики и других видов оружия был принят соответствующий закон.

Что говорится о пневматическом оружие в законе «Об оружии»?

Федеральный закон «Об оружии» N 150-ФЗ вступил в силу 13 декабря 1996 года. Действительный нормативный акт регламентирует права представителей Федеральных служб, юридических лиц и рядовых граждан на разработку, приобретение и использование всех видов вооружения. Последний абзац ст. 1 рассматриваемого закона гласит, что спортивные снаряды, сходные по своей конструкции с оружием, таковым считаться не могут. Таким образом, небольшой пневматический пистолет по факту оружием не считается.

Согласно определению настоящего закона, пневматическое снаряжение обладает небольшой мощностью. Энергетический выход дула при калибре 4,5 мм равен:

 • У пневматического пистолета — от 3 до 7,5 Дж;
 • У охотничьего ружья — от 7,5 до 25 Дж.

Однако на практике выстрел из пневматики может повлечь серьёзный урон здоровью и даже смерть человека.

Законом установлено, что применение пневматического снаряжения не должно направляться против живого существа (как исключение разрешённая уполномоченными органами охота). Недопустима стрельба в черте города. Нарушители привлекаются к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого урона (в соответствии с положениями Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации).

Процедура покупки пневматического оружия по закону

В соответствии со ст. 10 рассматриваемого закона, приобрести пневматическое снаряжение имеют право совершеннолетние граждане Российской Федерации при наличии соответствующей лицензии. Бланк лицензии на приобретение вооружения (в том числе, пневматического ружья) запрашивается в Федеральных органах местного управления по месту жительства (ст. 9 ФЗ-150).

При покупке охотничьей пневматики, необходимо зарегистрировать факт приобретения такового в ОВД по месту жительства. В ОВД, после регистрации, выдаётся право на ношение пневматического ружья сроком до 5 лет. В случае дальнейшей необходимости, действие этого документа можно продлить.

При оформлении лицензии и разрешения на охотничью пневматику предоставляется входящая в перечень необходимых документов справка о психической адекватности и отсутствии проблем со зрением (форма 046-1). В противном случае в праве на приобретение снаряжения будет отказано.

Согласно ст. 13 действительного закона, для приобретения спортивного пневматического оружия мощностью выше 7,5 Дж может быть приобретено на основании предоставления документации, подтверждающей занятость гражданина в данном виде спорта.

Нужна ли лицензия на пневматику?

В соответствии с положением ст. 1 закона об оружии 150-ФЗ, пневматическое снаряжение, дульный выход которого не превышает 3 Дж, в лицензировании не нуждается, так как не является оружием по определению. Пневматика для занятий спортивной стрельбой мощностью до 7,5 Дж тоже не требует лицензии.

Лицензированию подлежит спортивное и охотничье пневматическое оружие мощностью от 7,5 до 25 Дж. Для получения лицензии необходимы следующие документы:

 • Заявление в местное ОВД;
 • Копия удостоверения личности с наличием при себе оригинала;
 • Медицинская справка, форма 046-1;
 • В случае приобретения охотничьей пневматики оригинал и копия охотничьего билета;
 • В случае приобретения спортивного ружья документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными со стрельбой.

В лицензировании отказывается:

 • Гражданам, не достигшим 18 лет;
 • В случае отсутствия или отрицательного медицинского заключения либо при недостаче другой необходимой документации;
 • При наличии неснятой судимости, или погашенной судимости за тяжкое деяние с применением оружия;
 • Гражданам без постоянного места жительства;
 • В связи с административными нарушениями в сфере общественного порядка, правил охоты.

Действие лицензии может быть аннулировано:

 • В связи со смертью владельца оружия;
 • По причине добровольного отказа;
 • По решению суда;
 • В связи с изменениями действительного закона.

Согласно КоАП РФ. 6, незаконное хранение и ношение пневматического оружия влечёт за собой административную ответственность. Оружие у нарушителя изымается, предполагается штраф за ношение пневматики без разрешения.

Если нарушитель:

 • Физическое лицо — штраф налагается в пределах от 3000 до 5000 рублей, либо от 5 до 15 суток административного лишения свободы;
 • Должностное лицо — штраф от 10 000 до 50 000 рублей, либо лишение полномочий на срок от одного до трёх лет;
 • Юридическое лицо — штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо временное приостановление функционирования предприятия сроком от 10 до 60 суток.

Где хранить?

Пневматические пистолеты, как и любой другой вид оружия, лучше всего хранить в сейфе с надёжным замком. Эти меры предосторожности принимаются в целях обеспечения безопасности родных и близких, особенно при наличии в семье детей. Настоящим законом условия хранения пневматики не регламентируются.

Сейф для хранения пневматического оружия представляет собой герметичный металлический контейнер. Пространство в нём рассчитано на хранение оружия и боеприпасов к нему.

Необходимо помнить, хранение газового баллона производится отдельно от пистолета во избежании непроизвольной детонации.

Применение пневматического оружия

В законе «Об оружии» 150 ФЗ пневматика упоминается как допустимое снаряжение в рамках разрешённой охоты и спортивных занятий (ст. 3). Применение пневматики в рамках самообороны не допускается. В большинстве случаев самооборона при помощи пневматического снаряжения не только незаконна, но ещё и неэффективна — сила поражения невелика. Однако при определённых обстоятельствах можно нанести непоправимый урон здоровью нападающего, а это уже превышение допустимых норм самообороны.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что допустимых сфер применения только две:

 • Спорт — стрельба по целям, сделанным из бумаги или картона, бенчрест и филдтаргет;
 • Охота на мелкого зверя (суслика, хомяка, полёвку) и птицу (горлицу, голубя, куропатку и рябчика). Положения об охоте установлены Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

Стрельба из пневматики в черте города влечёт за собой административное наказание. Накладывается штраф до 1000 рублей, оружие и все его составляющие подлежат конфискации (ст. 20.13 КоАП РФ).

Скачать закон об оружии

Для подробного ознакомления с нормативами эксплуатации пневматического снаряжения и других видов оружия необходимо обратиться к положениям соответствующего закона. Актуальный текст Федерального закона «Об оружии» N 150-ФЗ с последними поправками можно скачать по ссылке: